Kloakservice Nordsjælland

Herunder kan du finde et blogindlæg som omhandler kloakservice i Nordsjælland. Du kan i indlægget også finde tips og tricks til hvordan du selv kan prøve, at håndtere en stoppet kloak, eller hvordan du kan være nødsaget til, at indhente professionel hjælp.

Problemer med kloakken

Vi har vist alle sammen prøvet, at have et stoppet toilet eller afløb. Det er frustrerende, lugtende, og ikke særlig lækkert. Et stoppet afløb skyldes ofte hår eller sæberester. Det er svært, at undgå, at der er noget som sætter sig fast i sit afløb, og næsten umuligt, at gøre rent efterfølgende. Vi har nedenfor samlet nogle tips og tricks, som du kan afprøve, hvis du står og har problemer med dit toilet eller gulvafløb.

Tips og tricks til din kloak

Der er nogle få tips og tricks til hvordan du kan undgå eller prøve, at løse dine kloakproblemer. Vi har herunder samlet dem, som vi mener er bedst og nemmest, at benytte sig af.

Det kan i nogle tilfælde være umuligt selv, at få toilettet eller gulvafløbet til, at fungerer optimalt igen. Her vil det altså være nødvendigt, at kontakte en professionel til, at løse problemet for dig.

Rottespærre

Kogende vand

Et stoppet toilet kan i mange tilfælde løses ved, at fylde en spand om med kogende vand. Herefter hælder man det hurtigt ned i afløbet indtil, at vandet igen når den rette højde, og ikke længere er stoppet.

Benyt en svupper

Hvis ovenstående ikke har nogen effekt kan du afprøve en svupper. Stik den ned i toilettet, og hiv den op nogle gange indtil trykket stabiliseres, og vandet igen når den rette højde. Husk altid på ikke, at fylde toilettet med andet end toiletpapir, da dette kan medføre et toiletstop.

Tilstoppet gulvafløb

Hvis du har et tilstoppet gulvafløb skal du forsigtigt fjerne risten. Herefter kan du med en handske på prøve, at fjerne eventuelle sæberester eller hår, som kan sidde fast og blokere for, at vandet kan løbe igennem.

Indhent professionel hjælp

Du har muligvis prøvet, at benytte et af de ovenstående råd, men stadig ikke haft succes med det. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at indhente professionel hjælp. Det sker, at dit toilet eller gulvafløb er så stoppet, at det simpelthen er umuligt selv at løse. Med den rette hjælp kan du sikre, at dine kloakproblemer bliver løst ordentligt, og uden, at der opstår yderligere problemer.

Hvis du står og søger en professionel og erfaren kloakmester, kan du læse mere her.