Faskine

En faskine er kort sagt et aggregat der skabet et hulrum i jorden. Hvor vandet ledes ned til. På denne måde kan vandet nemlig komme væk fra jordoverfladen og ned under jorden hvor det nemmere kan sive ud i undergrunden. Faskiner der derfor en god måde at komme af med overskydende regnvand fra eksempelvis ens tag.

Hvad er en faskine?


En faskine er et apparat / hulrum som man placerer under jordoverfladen.

Formålet med en faskine er at lede regnvand væk fra overfladen og ned under jorden hvor vandet så stille og roligt kan sive ud i undergrunden. Det kan være smart at installere en faskine hvis man døjer med store vandpytter i haven, grundet meget ler fyldig jord som gør at vandet trænger langsomt igennem jorden.

En faskine er med til at aflaste kloak systemet, da vandet driver direkte ned i jorden i stedet for at blive ført væk via kloaknettet. Derfor ser man ofte at kommuner stiller krav til at faskiner installeres i nye bolig områder, da det er en miljøvenlig måde at rense grundvandet på da der tilføres ekstra regnvand.

Der findes to forskellige måder at opføre faskiner på, nemlig enten ved hjælp af en plastik kasse eller med sten.


To slags faskiner

Plastik kassen består af en masse små huller som er med til at skabe et hulrum i jorden, hvilket gør at vandet stille og roligt er med til at lede vandet ned gennem jorden og herefter til grundvandet.

Derudover kan man få lavet en naturlig faskine som består af sten og en dug lavet af geotekstil, princippet er det samme som med plastik kassen, hvor at stenene laver et stort hulrum i jorden hvilket lader vandet sive ud i undergrunden.

Uanset hvilken løsning man ønsker, så skal begge løsninger graves ned cirka 0,30 – 0,40 meter i jorden. Derudover skal der etableres et sandfang som fungerer som et filter inden vandet kommer ud i faskinen, her fanger det blade, skidt og andet møg. Det kan også være nødvendigt at installere drænrør som kan lede vandet hen til en faskine derfra hvor man har problemer med vandet, dette kunne eksempelvis være fra tagrenden af.

Hvem har brug for en faskine?

 • Hvis man jævnligt har oversvømmelser i haven grundet meget regnvand kan en faskine afhjælpe meget på problemet.
 
 • Har du et sommerhus hvor at der er et underdimensioneret kloak system, kan en faskine afhjælpe belastningen på kloak systemet og lede en masse vand væk fra overfladen og ned i undergrunden.
 
 • Hvis du har bygget en ny carport eller en fået lavet en tilbygning kan det være en god ide at få installeret en faskine som er koblet på tagrenderne for at lede regnvandet væk. Denne opsætning kan være et billigere alternativ til at koble de nye tagrender på kloak nettet.
 
 • I nogen kommuner kræver de at der skal etableres kloakering for henholdsvis regn- og spildevand. Det er selvfølgelig en dyr affære at installere separate kloaksystemer. Derfor kan et alternativ til denne løsning være at installere en faskine som håndtere regnvandet.


Hvor stor er en faskine?


Formen på faskinen er afhængig af hvor stort et areal vand den skal lede væk, samt hvor den placeres henne. Desto større arealet er jo større er faskinen. Det kan også være nødvendigt at installere flere faskiner i aflange baner. Grunden til dette er at faskinens lodrette sider er dem der primært lader vandet sive igennem. Så jo større og flere lodrette flader man har, desto bedre.

faskine

Fordele ved faskiner

 • En faskine er faktisk en miljø venlig løsning da det er med til at lede regnvandet ned til grundvandet, i stedet for at sende det igennem vores kloak system som sender det til et rensningsanlæg. Jo flere der får bygget faskiner til at lede vandet videre ned i undergrunden, vil selvfølgelig være med til at gavne grundvandet mere end hvis det kun er en enkelt villa i et boligkvarter.
 
 • Derudover er en faskine en relativ nem og billig løsning på regnvands problemer. Især de steder hvor det både er besværligt og dyrt at koble kloak systemet til. Derudover aflaster en faskine det allerede etablerede kloak system, hvilket er godt hvis man ofte har haft oversvømmelse efter meget nedbør.

Hvordan vedligeholder du en faskine?

En faskine skal vedligeholdes cirka en gang om året

 • Rengøre sine tagrender og tagflader en gang årligt, dette er med til at holde vandet fri for skidt som så ikke siver ned i faskinen og stopper den til.
 
 • Hvis faskinen er koblet på en terrasse eller andre større overflade arealer skal de også holdes fri for blade, så snavs ikke løber i faskinen.
 
 • Derudover bør man tømme faskinens sandfang for snavs og blade en gang om året.
 
 • Til sidst bør man tilse faskinens nedløbsrør og sandfangets brønd en gang om året og efter se at det ikke er fyldt med blade eller revnet.
 

Så egentligt er det ikke mere omfattende at vedligeholde en faskine end en almindelig nedløbsbrønd.

Faskine priser

En faskine er typisk en nem og billig metode hvorpå man kan løse problemer med regnvand. Dog er prisen for en faskine er afhængigt af hvor den skal placeres henne, da der er mange parametre der spiller ind. Nogen af de ting der spiller ind på prisen er hvad faskinen skal bruges til, samt hvor stor den skal være. Så er der tale om en faskine til en lille carport, er prisen selvfølgelig noget andet end hvis der er tale om en faskine til et større hus. 
 
Hvis du er interesseret i at få 3 uforpligtende tilbud på en faskine, fra en af vores dygtige samarbejdspartnere, kan du udfylde formularen herunder. Så sørger vi for at du modtager 3 tilbud indenfor cirka 48 timer.


  Regler for faskiner

  • En faskine skal anlægges på din egen grund og må ikke være til gene for andre.

   

  • En faskine må kun bruges til at lede regnvand væk.

   

  • Du skal kontakte din kommune og angive hvor vandet der ryger i faskinen kommer fra. Dvs. kommer det fra carport, skur eller noget helt tredje.

   

  • Alle faskiner skal, være dimensioneret korrekt til den specifikke situation. Man skal til enhver tid opfylde kravene i Norm for afløbsinstallationer (DS 432), og du skal, overfor kommunen, gøre rede for, at din faskine er dimensioneret til at optage den mængde vand.

   

  • Faskinen skal, anlægges og placeres, så den ikke bliver oversvømmet. Der må ikke ledes mere vand til faskinen end den er dimensioneret til.
  • Man skal følge Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning (DS 440). Her er der en række krav til hvordan faskinen skal placeres i forhold til bygninger og andre kloak ledninger.

   

  • Faskiner skal placeres 2 meter fra fundamenter på bygninger og 2 meter fra skel til andre grunde.

   

  • Hvis der er kælder på huset, skal faskinen placeres mindst 5 meter herfra, for at undgå fugt opbygning.

   

  • Faskiner skal altid placeres mindst 25 meter fra vandindvindingsanlæg.

   

  • Faskiner skal altid placeres på et område af grunden, hvor der er et fald væk fra bygningsdele.

  Få tilbud op til 3 tilbud på faskiner

  Alle vores samarbejdspartnere er kompetente og dygtige fag folk der alle kan deres kram med faskiner. Kunne du tænke dig at få op til 3 uforpligtende tilbud på faskiner, så udfyld kontakt formularen her under, så sørger vi får at du modtager tilbuddene indenfor 48 timer.