Gode råd til slamsugning

Få gode råd til slamsugning. Slam og tilstopninger i kloakken kan skyldes mange ting, og kan potentielt lede til alvorlige problemer. Vi har derfor valgt at fremhæve nogle af disse, samt andre gode råd til slamsugning og vedligeholdelse af din kloak.

Hvornår skal du have udført en slamsugning

Grundlæggende findes der flere alternativer til at få renset din kloak, og hvorpå du er sikret at der er et godt gennemløb i dine rør, og at de ikke tilstoppes igen. Herunder har vi samlet nogle gode råd til hvordan du bedst løser problemer med stoppelser i dine rør.

En slamsugning, eller kloakrensning, kan eksempelvis være en god ide at få udført, hvis dit toilet ofte stopper, eller hvis der opstår en ubehagelig lugt ved dine afløb. Som boligejer, kan det ofte være svært at afgøre præcis, hvornår du har brug for en slamsugning. Vi har derfor samlet nogle gode råd til slamsugning, kloakrensning og andre metoder, hvorpå din kloak genvinder dens funktionalitet.

At få renset sin kloak, er en ting de fleste boligejere vil opleve i løbet af deres liv. Og at få en slamsugning eller en anden form for kloakrensning, er både en god og effektiv måde at rense den kloak, eller brønd. Ophobet snavs, fedt og andet skidt vil blive fjernet, så spildevand og andet igen kan løbe frit gennem rørene, uden problemer. På denne måde undgår du, at dit toilet, eller vask, vil blive tilstoppet, og at dit afløb vil lugte. Alle ting du helst vil være fri for.

 

Kloakservice af diverse opgaver
kloakservice på forstoppelser

Gode råd når du skal vælge rensemetode

Nogle gode råd til slamsugning er at kende forskellen på hvilke type rensning din kloak har brug for. Vi anbefaler derfor at finde en udlært og autoriseret kloakmester til at hjælpe dig med din slamsugning.

Grundlæggende er slamsugning en grov form for kloakrensning. Denne vil fjerne alle større elementer, samt fjerne skidt, fedt, snavs og andet affald. En slamsugning vil ofte kunne fjerne de gældende problemer i din kloak.

Modsat en slamsugning, er en kloakspuling en noget finere rensningsmetode. Her fjerne aflejringer af skidt i din kloak, hvilket ofte kan være fundamentet til større stoppelser i din kloak.

Yderligere gode råd til slamsugning er at forhøre din kloakmester om de services der tilbydes. Slamsugning og kloakspuling er nemlig kun de to hyppigst anvendte former for kloakrensning. Alternativer til disse to kan være en højtryksspuling eller en TV-inspektion.

Når du får lavet en højtryksspuling, vil det værste skidt og snavs blive fjernet. Dette kan hjælpe med mindre problemer som stoppede toiletter og afløb.

En TV-inspektion er grundlæggende ikke en form for kloakrensning, men en metode hvorpå en kloakmester kan afgøre hvad der er skyld i problemerne i din kloak. Derefter vil den korrekte fremgangsmåde blive valgt.

Undgå skadedyr

Når der er opstået fejl, skader eller andre problemer med din kloak, stiger risikoen for infektion af rottet markant. Gode råd til slamsugning er derfor at huske at undersøge og rense din kloak regelmæssigt. Der er ikke en vedligeholdelsespligt der omfatter rottespærre i Danmark. Det vil sige, at hvis du bliver opmærksom på, eller fatter mistanke om, at der er rotter i din kloak, har du midlertidig pligt at at anmelde dette til din kommune. Derefter vil der blive sendt en rottebekæmper ud til din bolig. Hvis en rotte infektion har været gældende har du som udgangspunkt et behov for at få en kloakmester til at udføre en TV-inspektion, så du hurtigst muligt kan få udbedret skaderne i din kloak, og kan få installeret en rottespærre for at holde rotter væk i fremtiden.